Pasportizace staveb


Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace provedení stavby známé jako pasport.

Zaměříme Vaši stavbu.

Při ohledání objektu provedeme fyzické měření jednotlivých prostor a konstrukcí stavby v rozsahu odpovídajícímu účelu pasportizace. Z naměřených dat vyhotovíme stavební výkresy, které doplníme o textové dokumenty popisující stávající stav a další skutečnosti zjištěné z dostupných podkladů. K ověření nebo zjištění stáří objektu využíváme archivních map a leteckých měřických snímků.

Porovnáme stávající stav nemovitosti s dochovanou projektovou dokumentací a zjištěné odchylky zaneseme do původních dokumentů. V případě potřeby nejprve provedeme digitalizaci dochované projektové dokumentace pro její další využití.

Vedle klasického měření zavádíme do své činnosti také moderní technologie, v tomto případě pasportizaci objektů prostřednictvím 3D laserového skenování. Výsledkem měření je tzv. mračno bodů, které přenáší informaci o pozici každého bodu v prostoru – souřadnice (x, y, z) a případně také informaci o barvě bodu. Až na základě získaného a zpracovaného mračna bodů vyhotovíme 3D model zaměřovaného objektu, který je mimo jiné podkladem pro vyhotovení klasické 2D dokumentace.

Nesporné výhody 3D laserového skenování:

  • rychlost získávání dat
  • vysoká přesnost
  • komplexní zachycení měřeného objektu
  • zachycení deformací konstrukcí
  • dokonalý podklad pro projektování

Přidanou hodnotou moderního zaměřování pomocí laserového skenování je výsledný 3D model využitelný jak pro klasické projekční práce, tak pro vizualizace, virtuální prohlídky, koordinace profesí, návrhy interiérů apod.